Tag middelgrote rechtspersoon

Nieuwe groottecriteria al voor boekjaar 2015

In het voorjaar van 2015 heeft de regering een wetsvoorstel ingediend inzake een verruiming van de groottecriteria voor de wettelijke controleplicht (artikel 2:396 lid 1 BW). Volgens het wetsvoorstel kunnen de voorschriften worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen zoals bedoeld in artikel 2:392a BW. ‘De Memorie van Toelichting geeft expliciet  toestemming om de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 toe

Read More