Wijziging Arbowet – juli 2017

Wijziging Arbowet – juli 2017

Per 1 juli 2017 worden een aantal wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) doorgevoerd. Een aantal wijziging zullen hieronder kort de revue passeren: een werknemer mag een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts, indien de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. de werknemer op initiatief van de werknemer inschakelen. een contract met een bedrijfsarts

Read More