Nieuwe groottecriteria al voor boekjaar 2015

In het voorjaar van 2015 heeft de regering een wetsvoorstel ingediend inzake een verruiming van de groottecriteria voor de wettelijke controleplicht (artikel 2:396 lid 1 BW). Volgens het wetsvoorstel kunnen de voorschriften worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen zoals bedoeld in artikel 2:392a BW. ‘De Memorie van Toelichting geeft expliciet  toestemming om de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 toe

Read More