Dga’s hebben drie jaar om bovenmatige schulden aan eigen bv af te lossen!

Dga’s hebben drie jaar om bovenmatige schulden aan eigen bv af te lossen!

Het kabinet wil het lenen van de eigen BV minder aantrekkelijk maken door het invoeren van een rekening courant maatregel. Indien een directeur-grootaandeelhouder (DGA) meer dan EUR 500.000 van zijn BV heeft geleend, moet de DGA over het gedeelte boven de EUR 500.000 vanaf 1 januari 2022 box 2-heffing voldoen. De DGA heeft dus ruim 3 jaar de tijd om zijn schulden aan zijn bv terug te brengen tot maximaal EUR 500.000. Er is aangekondigd dat er overgangsrecht komt voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen bv. Het wetsvoorstel komt in het voorjaar 2019 samen met een internetconsulatie van het conceptvoorstel.

Wat betekent dit voor u als dga?

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet aangekondigd om ‘buitensporige’ leningen van de dga’s aan hun bv per 1 januari 2022 aan te pakken. Als u meer dan EUR 500.000 aan schulden bij uw bv hebt uitstaan, dan moet u vanaf 1 januari 2022 box 2-heffing over het gedeelte boven de EUR 500.000 betalen. Het gaat om de totale som van schulden en niet alleen de rekening-courantschuld. een DGA heeft nog ruim drie jaar de mogelijkheid om die schuld terug te brengen tot maximaal EUR 500.000. Daarnaast gaat het tarief in Box 2 gefaseerd omhoog naar 26,25 procent in 2020 en 26,9 procent in 2021. De DGA heeft derhalve in 2019 nog de mogelijkheid om tegen huidige box 2-tarief van 25 procent dividend uit te keren dat kan worden aangewend voor de aflossing van de schuld aan de bv. 

Achtergrond van de maatregel

Het kabinet wil het “excessief” lenen van de eigen bv ontmoedigen om te voorkomen dat aanmerkelijk belanghouders (ab-houders) de belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen en soms zelfs afstellen. Ongeveer 23.000 ab-houders (zo’n 10 procent van alle lenende ab-houders) zouden ieder meer dan EUR 500.000 lenen van hun eigen bv. Deze groep houdt circa 60 procent van de totale schuld van alle ab-houders aan hun bv. Daarnaast vergt het toezicht door de Belastingdienst op leningen van de eigen bv veel tijd en legt door veel discussies te veel beslag op de capaciteit van de belastingdienst.
Daarom kondigt het kabinet een specifieke maatregel aan die leningen boven de EUR 500.000 van de eigen bv ontmoedigt. Deze maatregel past volgens de staatssecretaris bij de aanpak van belastingontwijking, zorgt voor een betere uitvoering door de Belastingdienst en levert een jaarlijkse budgettaire opbrengst van 50 miljoen euro.

Overgangsrecht

Er komt in ieder geval een overgangsmaatregel voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen bv. Het is echter nog niet duidelijk hoe die wordt vormgegeven.

Mocht u vragen hebben over bovenstaand onderwerp, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV

Telefoon: 078-6393777

Interesse in nadere informatie?
Laat dan uw gegevens hieronder achter.

lbouwer