Belastingdienst verzamelt veel data

Belastingdienst verzamelt veel data

De Belastingdienst kan putten uit 180 datastromen van bedrijven en organisaties, die op regelmatige basis worden aangeleverd om persoonsgegevens te verzamelen. Dat blijkt uit een analyse uit 2015 dat staatssecretaris Wiebes op 25 oktober 2017 naar de Kamer stuurde.… Lees meer...

Erkenning RB-kantoor voor Administratie en Adviesburo Bouwer BV

Erkenning RB-kantoor voor Administratie en Adviesburo Bouwer BV

Per 8 augustus 2017 is Administratie en Adviesburo Bouwer BV officieel erkend als RB-kantoor. Een erkenning van de kwaliteit van ons kantoor waar we trots op zijn! Administratie en Adviesburo Bouwer BV behoorde bij de eerste 360 kantoren, die door het Register Belastingadviseurs zijn erkend als RB-Kantoor. Dit houdt onder andere in dat de fiscale medewerkers voldoen aan

Read More

Intrekking inactieve BTW-nummers

Intrekking inactieve BTW-nummers

De Belastingdienst heeft een actie voor de BTW op touw gezet voor het terugbrengen van inactieve ondernemingen met een BTW nummer. Medio september stuurt de Belastingdienst een brief aan ondernemers, die minimaal 1 jaar geen btw aan de Belastingdienst hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht.… Lees meer...

Terugvragen buitenlandse btw uit 2016

Terugvragen buitenlandse btw uit 2016

Heeft u als ondernemer in 2016 facturen met btw ontvangen uit andere Europese lidstaten dan kunt u deze vóór 1 oktober 2017 terugvragen. Het teruggaafverzoek moet vóór 1 oktober 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn.… Lees meer...

Wijziging Arbowet – juli 2017

Wijziging Arbowet – juli 2017

Per 1 juli 2017 worden een aantal wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) doorgevoerd. Een aantal wijziging zullen hieronder kort de revue passeren: een werknemer mag een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts, indien de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. de werknemer op initiatief van de werknemer inschakelen. een contract met een bedrijfsarts

Read More

Betaaltermijnen mkb en kleine ondernemers ingekort

Met ingang van 1 juli 2017 kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard.… Lees meer...

Termijn deponeren jaarrekening bij KVK

Termijn deponeren jaarrekening bij KVK

Op 1 november 2015 is de nieuwe uitvoeringswet richtlijn jaarrekening ingegaan. Een van de opgenomen wijzigingen is dat de deponeringstermijnen voor de publicatie van de jaarrekening worden verkort. Met ingang van 2017 wordt de termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2016 met een maand verkort.… Lees meer...

Wet DBA: Handhaving uitgesteld tot 1 juli 2018

Wet DBA: Handhaving uitgesteld tot 1 juli 2018

De handhaving van de Wet DBA is uitgesteld (zie rijksoverheid.nl). In een eerder stadium werd de handhaving van de per 1 mei 2016 in werking gestelde wet uitgesteld tot 1 januari 2018. Mocht de belastingdienst achteraf constateren dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan worden tot 1 juli 2018 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd, tenzij sprake is

Read More

Hoge Raad: fiscus mag kentekenfoto’s niet gebruiken

Hoge Raad: fiscus mag kentekenfoto’s niet gebruiken

De Belastingdienst gebruikt ANPR (‘automatic number plate recognition’) technieken in om te toetsen of sprake is van een jaarlijks privégebruik van een auto van de zaak van 500 km of minder. Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad in een drietal zaken geoordeeld dat de met behulp van ANPR-camera’s verzamelde gegevens niet mogen worden gebruikt. Dit is

Read More